Uitgebreid zoeken

Zoeken: 1900-1945

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

: alle termen » 1900-1945

Plaats

Content type

391 treffers

Treffers

Op de website van het Sarnámihuis is een goed overzicht te vinden van de geschiedenis van de Hindustanen.

Een digitale bron waarin de bezoeker Nederlandse en buitenlandse documenten kan raadplegen over de Japanse bezetting, de bersiapperiode en de dekolonisatie van Nederlands-Indië.

In dit boek wordt een overzicht gegeven van het bijna anderhalve eeuw durende proces van immigratie en aanpassing van Chinezen in Suriname, waarbij uitvoerig wordt ingegaan op allerlei ontwikkelin­

De oude Indische wereld is de geschiedenis van de Nederlandse koloniale samenlevingen in Azië, vanaf de allereerste ontmoetingen tussen Europeanen en Aziaten tot het begin van de twintigste eeuw.

Wie houdt er niet van om te grasduinen in privé-albums? Op de meest directe manier leggen ze ons verleden bloot.

Op een van die mistige dagen in de herfst van het jaar 1816, waarin Europa zich probeerde te herstellen van de verwoestende oorlogen van de voorgaande jaren, ging zij op reis naar het vreemde land

De geschiedenis van de Holocaust heeft een aantal gezichten. Een ervan is dat van Anne Frank. Een ander was tot voor kort naamloos, anoniem.

De Nederlandse koopvaardij kende al vroeg een mondiale arbeidsmarkt.

Via het TV-kanaal van Geschiedenis te bekijken: een aangrijpende film over de opvang van Belgische vluchtelingen, direct na het uitbreken van de oorlog in 1914.

De laatste jaren groeiende belangstelling voor China heeft als neveneffect dat men een meer dan oppervlakkige interesse heeft gekregen voor de Chinezen in Nederland.

Vluchtelingen en krijgsgevangenen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Website over de Eerste Wereldoorlog

Website van het Limburgs Museum. Onder de naam Kleur Bekennen besteedt het Limburgs Museum op allerlei manieren aandacht aan de migratiegeschiedenis van de provincie.

Het beleid ten aanzien van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving veranderde ingrijpend tussen 1840 en 1940.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM