Uitgebreid zoeken

Zoeken: 1945-heden, Inleiding

45 treffers

Treffers

De migratie van Turken naar Nederland kwam in de tweede helft van de 20ste eeuw op gang. Eerst vanwege economische motieven, later door de politieke omstandigheden in Turkije.

Tussen 1976 en 1983 vroegen ongeveer 3.100 christenen die in Turkije leefden, zowel Armenen als Arameërs, asiel aan in Nederland.

Het boek 'Achterlaten en opnieuw beginnen' biedt een bijzondere kijk op vluchtelingen die sinds de zestiende eeuw in Nederland vestigden.

Voor de Tweede Wereldoorlog waren er in Nederland niet meer dan enige tientallen Chinese eethuizen gevestigd.

Na 1975 ontvluchtten ongeveer 2 miljoen Vietnamezen hun land, merendeels in zeer gammele bootjes.

Vanaf halverwege de jaren ’70 trokken veel Ghanezen weg uit hun land vanwege de slechte economische situatie.

Chileense vluchtelingen kwamen naar Nederland na de militaire staatsgreep in Chili op 11 september 1973.

Achter de naam Tjalie Robinson gaat de schrijver en journalist Jan Boon (1911-1974) schuil.

Bij de migratie van Marokkanen naar Nederland speelde de officiële werving via de overheid een geringe rol. Slechts 4000 Marokkaanse gastarbeiders zijn via die officiële weg gekomen.

In de jaren '60 werden ze gastarbeiders genoemd. Maar de Marokkanen die voor werk naar Nederland kwamen, vestigden zich er uiteindelijk.

Met de komst van Griekse gastarbeiders in de jaren zestig begon de Griekse gemeenschap pas echt te groeien.

Het aantal migranten in Nederland nam in de tweede helft van de 20ste eeuw sterk toe.

Vanaf het begin van de twintigste eeuw tot begin jaren 1960 trokken veel Polen naar Limburg om als mijnwerker aan de slag te gaan.

In de Nederlandse mijnen werkten vanaf het begin van de 20ste eeuw veel buitenlanders, onder wie een klein aantal Italianen.

Nederland sloot in 1970 een wervingsakkoord met de regering van de Socialistische Federatieve Republiek Zuidslavië.

Sadik Yemni (Istanbul 1951) kwam midden jaren zeventig naar Nederland om te studeren. Maar het liep anders, want in Amsterdam zou hij uitgroeien tot schrijver.

Astrid Roemer (1947, Suriname) was al vroeg succesvol en is gestaag blijven doorwerken aan een belangrijk, zich steeds vernieuwend oeuvre, dat altijd eigenzinnig commentaar levert op actuele maatsc

Tussen 1949 en 1975 kwamen tienduizenden gastarbeiders  uit Italië naar Nederland. De meesten waren afkomstig uit de arme delen van Italië.

Beukbergen, nu een van de grootste woonwagencentra van Europa, was ooit niet meer dan een kluitje wagens langs de kant van de weg.

Achter de term 'zigeuners' gaan veel verschillende groepen schuil.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM