Uitgebreid zoeken

Zoeken: 1945-heden, Meer weten

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

: alle termen » 1945-heden

Plaats

Content type

: alle termen » Meer weten
325 treffers

Treffers

Dit is voorlopig het laatste boek waarin de persoonlijke ervaringen van de eerste generatie Marokkanen over haar komst naar Nederland centraal staan.

Mohamed Rabbae verwierf in de jaren tachtig bekendheid als voorman van wat toen nog het Nederlands Centrum Buitenlanders heette.

Er blijkt vandaag in de omgang tussen mensen geen onderwerp te bestaan dat zo aantrekkelijk is als dat van ‘de vreemdelingen’. Zowat iedereen moet daar zijn mening over kwijt.

Deze publicatie geeft informatie over het integratieproces van zes Afrikaanse nationaliteiten in Nederland: Angolezen, Congolezen, Ethiopiërs, Eritreërs, Nigerianen en Sudanezen.

De centrale vraag in dit rapport is of – en zo ja, op welke wijze – beleidsinterventies gericht op het bevorderen van interculturele contacten een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in een imm

Rapport SCP: Vluchtelingengroepen in Nederland. Over de integratie van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische vluchtelingen.

Patiënten in de GGz met een migratiegeschiedenis kampen regelmatig met klachtenpatronen zoals depressies, angststoornissen, psychoses en schizofrenie.

De veranderingen waar migranten mee geconfronteerd worden, worden aan de hand van antropologische concepten en ordeningscategorieën inzichtelijk gemaakt en met behulp van een vijftal casus van clië

 In de periode 1945-1995 kwamen immigranten uit de (ex-)koloniën, buitenlandse werknemers en vluchtelingen/asielzoekers Nederland binnen.

Met enige regelmaat leidt het voornemen om asielzoekers terug te sturen naar hun herkomstland tot commotie in pers en politiek.

Vier eeuwen immigratie en emigratie naar en vanuit Nederland. Niet alleen heeft Nederland al eeuwenlang migranten ontvangen, er zijn al even lang Nederlanders naar elders gemigreerd.

Between 1946 and 1948 Dutch authorities planned to deport all 25,000 Germans from the Netherlands. This article is based on an analysis of parliamentary debates and newspaper reports.

Dit boek schetst een uniek beeld van de immigranten die tussen 1945 en 1980 vanuit de voormalige koloniën naar Nederland kwamen.

Indische Nederlanders zijn de grootste immigrantengroep die zich ooit in Nederland heeft gevestigd. Er is niet veel over hen bekend en al helemaal niet over hun nazaten.

Tijdens de oorlog met Indonesië stuurde Nederland 135.000 militairen naar de archipel. Na de onafhankelijkheidsoverdracht in 1949 keerden de manschappen huiswaarts.

Isaura's oma voelt zich een vreemde in de wijk waar ze al 50 jaar woont. Haar eens zo gezellige volksbuurtje is in haar ogen veranderd in een beerput van animositeit.

De Turkse Sevgi Gülen schreef een boek over liefde tussen Nederlanders en Turken.De gemengde koppels in het boek vertellen hoe zij omgaan met vooroordelen en cultuurverschillen.Die blijken vaak min

In 1963 kwamen de eerste Turkse gastarbeiders naar Schiedam om te gaan werken in de Glasfabriek.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM