Uitgebreid zoeken

Zoeken: 1945-heden, Rotterdam

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

: alle termen » 1945-heden

Trefwoorden

Plaats

: alle termen » Rotterdam

Content type

17 treffers

Treffers

Buiten Kaap-Verdië en Portugal, de oude kolonisator, wonen nergens zo veel Kaapverdianen als in Rotterdam. De eersten kwamen in de jaren vijftig om hier in de haven te werken.

De centrale vraag in dit rapport is of – en zo ja, op welke wijze – beleidsinterventies gericht op het bevorderen van interculturele contacten een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in een imm

Rassenrellen in Rotterdamse Afrikaanderwijk in 1972
Fragment OVT 20 januari 2002 uur 1 (24,5 min.)

Katja Rušinovic is 31 jaar, getrouwd, moeder van een dochter en geboren en getogen in de wijk Schiebroek in Rotterdam.

Katja Rušinovic is 31 jaar, getrouwd, moeder van een dochter en geboren en getogen in de wijk Schiebroek in Rotterdam.

In dit onderzoeksrapport wordt ingegaan op de geschiedenis van de Kaapverdiaanse emigratie naar Nederland; van de eerste zeemannen tot aan gezinshereniging en de volgmigranten.

Rotterdam is een migrantenstad. Niet voor niets wordt wel gezegd dat de echte Rotterdammer van buiten komt.

Kinderen tijdens hun eerste communie in de Portugeestalige kerk in Rotterdam.

Fotograaf Eric Haas

Ronald Sørensen vertelt wat zijn Noorse roots voor hem betekenen.

Rotterdam / Slowakije, 2004

Het Vaticaan voerde tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) een koerswijziging door. Voortaan konden katholieke migranten parochies stichten op basis van een minderheidstaal.

Ik ben op 4 mei 1947 in Rotterdam geboren. De zee en de haven spraken als jongetje erg tot mijn verbeelding. Ik droomde ervan om te gaan varen, net als opa en mijn Noorse overgrootvader.

Gezamenlijke uitgave van het Instituut Opbouwwerk Rotterdam, de interkerkelijke werkgroep buitenlandse arbeiders, het platform buitenlanders Rijnmond, het Regionaal en Stedelijk Overleg Taallesgroe

Gezamenlijke uitgave van het Instituut Opbouwwerk Rotterdam, de interkerkelijke werkgroep buitenlandse arbeiders, het platform buitenlanders Rijnmond, het Regionaal en Stedelijk Overleg Taallesgroe


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM