Uitgebreid zoeken

Zoeken: 1945-heden, wet- en regelgeving, Foto

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

: alle termen » 1945-heden

Trefwoorden

: alle termen » wet- en regelgeving

Content type

: alle termen » Foto
11 treffers

Treffers

Vrouwen kregen nu bij huwelijk niet langer automatisch de nationaliteit van hun echtgenoot.  Dat betekent dat Nederlandse vrouwen die met een buitenlander trouwen de Nederlandse nationaliteit

Het strenge toelatingsbeleid voor arbeidsmigranten werd in 1995 aangescherpt met de Wet Arbeid Vreemdelingen.

De Vreemdelingenwet van 1965 verving de oude wet uit 1849. De wet bevatte regels over de toelating, de uitzetting en het toezicht op vreemdelingen, en over de grensbewaking.

Vanaf de jaren zeventig voerde de Nederlandse overheid een streng toelatingsbeleid voor arbeidsmigranten.

Staatsblad, 1984, nrs 249, 377

Staatsblad, 1976, nr 468

Staatsblad, 1999, nr 232

Deze wet verving de strenge wet uit 1934, die dateerde uit een periode met hoge werkloosheid.

Hoort bij de vreemdelingenwet van 1965. Bevat een verdere uitwerking van de regels en procedures. Herin is onder meer de procedure voor vluchtelingen opgenomen.

Staatsblad, 1984, nr 628


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM