Uitgebreid zoeken

Zoeken: Soldaten en zeelui bij de V.O.C.

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

Trefwoorden

Groepen

: alle termen » Soldaten en zeelui bij de V.O.C.

Plaats

Content type

21 treffers

Treffers

Over de VOC en het leven op de schepen zijn al veel studies verschenen. Wat deze studie echter zo uniek maakt, is de antropologisch kijk op de historische bronnen.

De droom van elke historicus is de ontdekking van een vergeten handschrift.

De Nederlandse koopvaardij kende al vroeg een mondiale arbeidsmarkt.

Database met informatie uit de scheepssoldijboeken. Deze boeken vormen de basis van de personeelsadministratie van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).

Tussen 1602 en 1795 voer de Verenigde Oost-Indische Compagnie met zo'n 4500 schepen naar de Oost. Met deze schepen vertrokken er jaarlijks vele duizenden mannen uit de Republiek.

Ongeveer één miljoen mensen hebben in de loop der tijd als soldaat, matroos, koopman, klerk, chirurgijn of pakhuisknecht de Verenigde Oostindische Compagnie in Azië gediend.

Veruit de grootste activiteiten in de scheepvaart ontplooide de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) gedurende de achttiende eeuw.

Interest in de Dutch East India Company (VOC), its ships and its trade with the Far East, has grown steadily over the past two decades.

De aanwezigheid van zoveel verschillende groepen opvarenden aan boord van de V.O.C.-schepen was niet echt een belangrijke oorzaak van conflicten en onderlinge spanningen.

Het vermengen van Europese opvarenden betekende niet dat het onderlinge onderscheid nooit werd opgemerkt of geen rol speelde.

Over de Aziaten die op de V.O.C.-schepen werkten, bestond een weinig vleiende beeldvorming. Daarin ging het vaak om afwijkende gewoonten en uiterlijk verschillen.

In de Republiek werden zeelieden en soldaten voor de V.O.C. op vaste wervingsdagen aangenomen.

Tijdens het werk en verblijf aan boord van de schepen van de V.O.C. lijkt weinig onderscheid te zijn gemaakt tussen de verschillende Europese zeelieden.

Een kwart tot de helft van de zeelieden, soldaten en andere werknemers die in de 17e en 18e eeuw voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie (V.O.C.) naar Azië vertrokken, was afkomstig van buiten de

Het uitzeilen van een aantal Oost-Indiëvaarders uit het Marsdiep. In het midden het schip 'Mauritius'.

Collectie: Atlas van Stolk

De V.O.C. keek verder dan de Europese arbeidsmarkt om aan haar enorme behoefte aan personeel te voldoen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM