Uitgebreid zoeken

Zoeken: Hoe presenteer je de resultaten, Tekst

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Groepen

: alle termen » Hoe presenteer je de resultaten

Content type

: alle termen » Tekst
6 treffers

Treffers

  • Een goede afronding kost tijd en voorbereiding, zowel van de docent als van de leerling.
  • Er liggen bij de afronding veel kansen voor het leren over verschillende perspectieve

Als onderdeel van bijvoorbeeld een projectweek kunnen leerlingen verschillende verhalen over migratie verzamelen en in school presenteren.

Leerlingen van het Erasmiaans Gymnasium Rotterdam en Stedelijk Gymnasium Schiedam maakten in samenwerking met hun docenten een kleine Spoorzoekers-tentoonstelling als eindpresentatie.

Een waardevolle afsluiting kan ook bestaan uit een korte mondelinge presentatie van de resultaten door leerlingen aan elkaar, bijvoorbeeld in groepjes.

Een andere mogelijkheid is om leerlingen verschillende visies op migratie naast elkaar te laten zetten aan de hand van de door hen verzamelde foto’s en verhalen.

Een goede manier om leerlingen kennis te laten nemen van elkaars werk is om ze te betrekken bij de beoordeling van elkaars werk.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM