Uitgebreid zoeken

Zoeken: Samenwerken met andere vakken

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Groepen

: alle termen » Samenwerken met andere vakken

Content type

6 treffers

Treffers

Voorbeelden van samenwerking met kunstvakken zijn:

Op de meeste scholen met vakoverstijgende Spoorzoekersprojecten werd samengewerkt met het vak Nederlands:

De kerndoelen voor de onderbouw zijn niet per vak beschreven. In Spoorzoekersprojecten komen de volgende kerndoelen voor de mens- en maatschappijvakken aan de orde:

Bij de HAVO en VWO is ‘pluriforme samenlevingen’ een van de hoofdonderwerpen.

Bij HAVO en VMBO is migratie een onderdeel van het examenprogramma in de bovenbouw. Het gaat dan bijvoorbeeld bij HAVO om arbeidsmigratie en bij VMBO om ’bevolking en ruimte’.

Spoorzoekersprojecten zijn aanvankelijk ontwikkeld binnen het schoolvak geschiedenis, maar al snel ontdekten docenten dat deze zich goed lenen voor samenwerking met andere vakken.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM