Uitgebreid zoeken

Zoeken: Omgaan met verschillen, Tekst

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Groepen

: alle termen » Omgaan met verschillen

Content type

: alle termen » Tekst
3 treffers

Treffers

Tot  nu toe hebben ook leerlingen met (lichte) stoornissen in het autistisch spectrum ASS de projecten kunnen doen.

De culturele diversiteit in onze schoolklassen neemt toe. Literatuur over de relevantie van het schoolvak geschiedenis laat zien dat er een relatie is tussen relevantie en identiteit.

Spoorzoekersprojecten zijn in principe geschikt voor alle niveaus van het VO. Leerlingen in de lagere klassen en met lagere niveaus hebben vaak baat bij meer structuur, bijvoorbeeld door:


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM