Uitgebreid zoeken

Zuid-Amerika

[title]

De grootste migratiebeweging die zich tussen Zuid-Amerika en Nederland heeft voorgedaan, is tussen Suriname en de (ex-) koloniale macht geweeest. Voor de 20ste eeuw vond pendelmigratie plaats. Voor en na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 werd migratie eenrichtingsverkeer: honderdduizenden migranten uit Suriname vertrokken naar Nederland. Migratie tussen andere Zuid-Amerikaanse landen en Europa liep over het algemeen ook langs koloniale lijnen. Brazilianen vestigden zich voornamelijk in Portugal, Peruanen en Chilenen in Spanje. Toch heeft Nederland ook enkele bescheiden migratiebewegingen vanuit verschillende Zuid-Amerikaanse landen gekend. Zo nodigde de Nederlandse regering in 1973 Chileense vluchtelingen uit. De militaire coup die de democratisch gekozen socialistische regering van president Allende omverwierp, joeg een miljoen Chilenen het land uit. Soortgelijke politieke ontwikkelingen in Argentinie en Uruguay leidden eveneens tot de komst van een bescheiden groep vluchtelingen uit die landen naar Nederland.

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM