Uitgebreid zoeken

Zuidelijke Nederlanden

 

Het gebied dat nu ongeveer Nederland, België, Luxemburg en Noord-Frankrijk omvat, was onderverdeeld in een aantal gewesten dat onder gezag van de Spaanse koning stond. Aan het eind van de 16de eeuw kwamen deze gewesten in opstand tegen de Spaanse koning. Zij wilden zelf het beleid bepalen. En bovendien het protestante geloof toestaan, dat door de katholieke Spanjaarden juist fel bestreden werd. De gewesten riepen de onafhankelijkheid uit. Dit leidde tot de Tachtigjarige oorlog tegen Spanje waar pas in 1648 een einde aan kwam. De Zuidelijke Nederlanden werden echter heroverd door Spanje. Er kwam een grote migratie op gang vanuit deze gebeiden naar de noordelijke Republiek der Zeven Verenigde Provinciën. Typisch voor grensgebieden is het intensieve onderlinge ‘grensoverschrijdend’ contact van de bevolking. Belgen vormen dan ook  van oudsher een grote groep migranten in Nederland.

Voor meer informatie zie België.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM