Uitgebreid zoeken

Zweden

Vanaf de 16de tot de 18de eeuw werkten op de handelsvloot van de Republiek veel migranten. Een aanzienlijk deel van de buitenlandse zeelieden en soldaten kwam uit Zweden. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) was hun belangrijkste werkgever. Zij kregen een tijdelijk contract en sommigen keerden na afloop dan ook terug naar hun land van herkomst. Anderen monsterden voor een tweede keer aan. Een flink deel van de mannen overleefde de tocht of het verblijf in de tropen niet. Hoewel de Zweedse zeelieden en soldaten slechts tijdelijk in de Republiek verbleven, kwamen er ook landgenoten die zich permanent in de Nederlandse steden vestigden. Deze Zweden waren vaak weinig welvarend en hadden nauwelijks een opleiding.


Soldaten en zeelui bij de V.O.C.: Een kwart tot de helft van de zeelieden, soldaten en andere werknemers die in de 17e en 18e eeuw voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie (V.O.C.) naar Azië vertrokken, was afkomstig van buiten de Republiek. Zeelieden werden overwegend gemonsterd in de Scandinavische, Duitse en Zuid-Nederlandse kustgebieden. lees meer

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM