Uitgebreid zoeken

Collecties

Vijfeeuwenmigratie streeft ook naar een thematische ontsluiting van het gedigitaliseerde materiaal (archieven, foto’s, schilderijen, prenten, affiches, films, video’s, etc.) van Nederlandse erfgoedinstellingen met betrekking tot migratie. Naast de informatie op de website zelf zijn ook verschillende collecties van musea en archieven via deze website te doorzoeken op sporen van migranten.

De deelnemende erfgoedinstellingen vindt u in de rechterkolom. Andere instellingen volgen. Door te klikken op de naam kunt u snel een overzicht krijgen van het digitale materiaal over migratie, dat beschikbaar is bij de erfgoedinstelling. Deze selectie werd in samenspraak met de erfgoedinstelling gemaakt en geeft een indicatie van het bestaande materiaal. Voor meer gegevens wordt verwezen naar de website van de erfgoedinstelling.

Van de toegangen op archieven (inventarissen) zijn voorlopig de algemene kenmerken van het archief overgenomen. Sommige bronnen (bv. poorterboeken, bevolkingsregister, acten van cautie, notariële akten, etc.) die geschikt zijn voor migratiehistorisch onderzoek worden door middel van inleidende teksten verder uitgelegd. Ook worden bij vele archieven de relevante stukken (inclusief inventarisnummers) vermeld.

U kunt ook naar bijzondere databases kijken over Migrantenorganisaties in Nederland, Duitse migranten in Utrecht 1850-1900 en Nieuwkomers in de Utrechtse volkstelling


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM