Landen en regio's

Bulgarije

De migratie naar Nederland vanuit Roemenië is van tamelijk recente datum. Pas met de openstelling van de arbeidsmarkt en de vrijheid van beweging voor Bulgaren (en Roemenen) per 1 januari 2014 nemen de aantallen snel toe, waarbij de meesten op en neer reizen en zich (nog) niet permanent vestigen. Woonden er in 1996 nog geen 1500 Bulgaren in Nederland, in 2010 waren het er al 15.000. En dat aantal bedroeg was 2021 verder aangegroeid tot 45.000 mannen en vrouwen, van wie zo’n 6.000 hier zijn geboren. De meesten doen laag- of ongeschoold werk in de land- en tuinbouw, de logistiek en distributie. Een klein aandeel zijn studenten. De meerderheid van de Bulgaren in Nederland zijn van Turkse origine afkomstig uit Noordoost Bulgarije. Dat houdt nauw verband met het feit dat zuidoost Europa eeuwenlang deel uitmaakte van het Ottomaanse rijk, maar ook met de aanwezigheid van een grote Turkse gemeenschap hier. Die groep is overwegend islamitisch, terwijl ongeveer een derde van de Bulgaren in Nederland een christelijke achtergrond heeft, Daarnaast wonen hier relatief veel Roma uit Bulgarije. De meeste Bulgaren werken en wonen overigens in de Verenigde Staten, Duitsland en Spanje.

1945-heden

Uitbreiding van de Europese Unie

De uitbreiding van de Europese Unie is een proces waarbij nieuwe staten toetreden tot de Europese Unie. Het proces begon met de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal door België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland in 1952. Sindsdien is de Europese Unie zeven keer uitgebreid en na de laatste uitbreiding met Kroatië in 2013 heeft zij 28 lidstaten.