Landen en regio's

Kaapverdië

De eerste migranten uit Kaapverdië waren zeelui. Zij kwamen in de jaren '50 en '60 naar Rotterdam. De Kaapverdische Eilanden vielen toen nog onder Portugal. Portugal kampte met een groot tekort aan ongeschoolde arbeiders omdat veel Portugezen als gastarbeider in Noordwest-Europa werkten. Veel Kaapverdianen vertrokken dus naar Portugal voor werk. Een flink aantal van hen verruilde Portugal voor Rotterdam. Nederlandse rederijen stonden bekend als goede werkgevers. Ook een aantal Kaapverdische vrouwen kwam via een tussenstop in Rotterdam aan. Zij waren eerder door Italië aangetrokken voor huishoudelijk werk. Vanaf de jaren '70 kwamen Kaapverdianen in het kader van gezinshereniging naar Nederland. Na 1975 veranderde de samenstelling van de Kaapverdische migranten. Schoolverlaters, lagere ambtenaren en ontslagen militairen trokken nu weg uit Kaapverdië. Nederland had inmiddels een streng toelatingsbeleid. Na de invoering van de democratie in Kaapverdië in 1991 beproefden vooral hoogopgeleide jongeren hun geluk in Nederland.

1945-heden

Uitbreiding van de Europese Unie

De uitbreiding van de Europese Unie is een proces waarbij nieuwe staten toetreden tot de Europese Unie. Het proces begon met de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal door België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland in 1952. Sindsdien is de Europese Unie zeven keer uitgebreid en na de laatste uitbreiding met Kroatië in 2013 heeft zij 28 lidstaten.