Landen en regio's

Roemenië

De migratie naar Nederland vanuit Roemenië is van tamelijk recente datum. In de 19e eeuw trokken er sporadisch Roma (vooral als ketellappers) uit regio’s die nu deel uitmaken van Roemenië, door Nederland, maar verder bleef het aantal Roemenen in Nederland erg klein. Pas met de openstelling van de arbeidsmarkt en de vrijheid van beweging voor Roemenen (en Bulgaren) per 1 januari 2014 nemen de aantallen snel toe, waarbij de meesten op en neer reizen en zich (nog) niet permanent vestigen. Woonden er in 1996 nog geen 5000 Roemenen in Nederland, in 2010 waren het er al ruim 14.000. En dat aantal verdriedubbelde in de afgelopen tien jaar. In 2021 verbleven er zo’n 46.000 Roemeense mannen en vrouwen in Nederland, van wie ruim 7.000 hier zijn geboren. De meesten verrichten laag- of ongeschoold werk in de land- en tuinbouw, de logistiek en distributie. De meeste Roemenen zijn overigens te vinden in Duitsland en tot voor kort ook in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast verblijven er relatief grote aantallen in Zuid-Europa (Italië, Spanje en Portugal) waar ze door hun taal (een variant op het Latijn) makkelijker aansluiting vinden.

1945-heden

Uitbreiding van de Europese Unie

De uitbreiding van de Europese Unie is een proces waarbij nieuwe staten toetreden tot de Europese Unie. Het proces begon met de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal door België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland in 1952. Sindsdien is de Europese Unie zeven keer uitgebreid en na de laatste uitbreiding met Kroatië in 2013 heeft zij 28 lidstaten.