Landen en regio's

Ghana

Onder de honderdduizenden personen die na de Tweede Wereldoorlog Nederlands-Indië verlieten en naar Nederland kwamen, bevonden zich ook Indo-Afrikanen. Zij waren afstammelingen van Ghanezen die in de 19de eeuw door het KNIL-leger geronseld waren voor de militaire dienst. In de eerste helft van de jaren 1980 kwam een nieuwe migratiebeweging van Ghanezen naar Nederland op gang. Zij kwamen niet rechtstreeks uit Ghana, maar uit Nigeria. Nigeria dwong hun het land te verlaten, waarop miljoenen Ghanezen op de vlucht sloegen en een aantal van hen in Nederland terechtkwam. In Ghana zelf leidden de slechte economische en politieke omstandigheden vanaf de jaren '80 tot het vertrek van veel hoogopgeleide Ghanezen, die eerst vooral naar Nigeria gingen. Later vonden zij ook hun weg naar Europa.

1580-1700

Oprichting West-Indische Compagnie

De West-Indische Compagnie (WIC), voluit de Geoctroyeerde West-Indische Compagnie was een bedrijf uit de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden dat in 1621 werd opgericht als privaatrechtelijke onderneming met publiekrechtelijke taken; de WIC was verantwoording schuldig aan de Staten-Generaal van de Nederlanden. De compagnie ontving van de Staten-Generaal - oorspronkelijk voor 24 jaar - het alleenrecht binnen de republiek op handel en scheepvaart in het door de Staten-Generaal vastgestelde octrooigebied tussen twee meridianen. Als westgrens gold de meridiaan door de oostpunt van Nieuw-Guinea en als oostgrens die van Kaap de Goede Hoop. Het belangrijkst was de Trans-Atlantische driehoekshandel op West-Afrika, de Caraïben en Noord- en Zuid-Amerika. In de zeventiende en achttiende eeuw bezat de WIC dit staatsmonopolie op de handel en scheepvaart op West-Afrika ten zuiden van de Kreeftskeerkring, op Amerika, alsmede op alle eilanden tussen Newfoundland en Straat Magellaan. De WIC werd in 1674 opgeheven om een jaar later weer te worden heropgericht. In 1792 ging de WIC definitief ter ziele.

1945-heden

Uitbreiding van de Europese Unie

De uitbreiding van de Europese Unie is een proces waarbij nieuwe staten toetreden tot de Europese Unie. Het proces begon met de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal door België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland in 1952. Sindsdien is de Europese Unie zeven keer uitgebreid en na de laatste uitbreiding met Kroatië in 2013 heeft zij 28 lidstaten.