Migratiebeweging

Ghanese migranten (1970-2000)

Vanaf halverwege de jaren ’70 trokken veel Ghanezen weg uit hun land vanwege de slechte economische situatie. Naast de VS en Canada, trokken veel Ghanezen richting Europa, in het bijzonder naar Engeland. Toen Engeland de immigratieregels verscherpte, week een deel van de migranten uit naar Nederland. Dit betroffen voornamelijk ex-zeelieden, handelaren en avonturiers. Een aantal van hen kwam in de prostitutie terecht. In 1975 konden velen van hen die ongedocumenteerd in Nederland verbleven gebruik maken van het in dat jaar afgekondigde ‘generaal pardon’. Hierop konden ook de gezinnen die nog in Ghana of Nigeria verbleven nareizen.