Landen en regio's

India

India werd in 1947 onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk en telt tegenwoordig bijna 1,5 miljard inwoners. Migratie speelt voor veel Indiërs een belangrijke rol. Voor de meesten betreft het bewegingen binnen het Zuid-Aziatische schiereiland, maar er is ook een aanzienlijk emigratie naar het Midden Oosten (Verenigde Arabische Emiraten en Saoedie Arabië), het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Anderen trokken al in de negentiende eeuw als lager geschoolde arbeidsmigranten en kleine ondernemers naar Zuid-Oost Azië, Zuid-Afrika en Suriname (als contractarbeiders). De meeste naoorlogse emigranten zijn over het geheel genomen hoger opgeleid dan de achterblijvers en in de afgelopen decennia heeft een deel van hen heeft zich gespecialiseerd in de IT sector.

Het aantal Indiërs in Nederland is klein, maar wel groeiend. Woonden er in 1995 nog geen 10.000 in India geboren mannen en vrouwen, in 2020 waren dat er al bijna 50.000, waarbij de groei vooral plaatsvond in de afgelopen tien jaar. Hiervan waren er meer mannen (27.000) dan vrouwen (21.000). Aangezien het aantal asielzoekers uit India erg klein is, zal het voornamelijk gaan om hoger opgeleiden die zich hier via een expat-regeling vestigen, de meesten worden aangetrokken door technische en daarbinnen met name de IT-sector. Concentraties in 2020 zijn te vinden in Amstelveen/Amsterdam (12.5000), Eindhoven/Veldhoven (5000) en Rotterdam (2300).

1900-1945

Eerste Wereldoorlog

De Eerste Wereldoorlog, die ook de Wereldoorlog of de Grote Oorlog werd genoemd, was een wereldoorlog gecentreerd in Europa die begon op 28 juli 1914 en duurde tot 11 november 1918. Nog altijd is 11 november bekend als wapenstilstandsdag. Voor een deel werd de wapenwedloop in 1912 en 1913 aangespoord door nationalistische en militaristische groepen, die hun regeringen passiviteit in het gezicht van externe bedreigingen verweten. Sommige historici hebben gewezen op de toenemende populariteit van het militarisme en het radicaal-nationalisme in Europa als oorzaken voor de oorlog.

1945-heden

Kosovo-oorlog

De Kosovaarse burgeroorlog was het gevolg van de opgelopen spanning tussen etnische Albanezen en etnische Serviërs in de toenmalige Joegoslavische staat Kosovo. Het was een gewapend conflict dat uit twee fases bestond:

1. 1998-1999: gevechten tussen het Joegoslavische leger en de Albanese guerrilla's om Kosovo.
2. 1999: Bombardementen en luchtaanvallen op Servië door NAVO-vliegtuigen tussen 24 maart en 10 juni.