Landen en regio's

Syrië

Na het vertrek van de Franse bezetter in 1946, die het sinds 1920 hadden bestuurd, ontstond een onafhankelijke republiek, die in 1948 samen met andere Arabische landen Palestina binnenvielen met als doel de Zionisten te verdrijven, joodse nederzettingen te vernietigen en zo de vorming van de staat Israël te voorkomen. Toen zij werden verslagen volgde een series van coups waar in 1963 een einde aan kwam toen de socialistische Baath-partij onder leiding van Amin al Hafiz. In 1971 kwam Hafez al-Assad aan de macht die het land met harde hand regeerde tot zijn zoon, Bashar al-Assad, hem in 2000 opvolgde. Onder diens leiding nam de repressie van politieke tegenstanders toe.

Arabische Lente

In 2013 escaleerde deze onderdrukking toen, als gevolg van de Arabische Lente, waarin in verschillende Arabische landen werd gedemonstreerd voor meer democratie. In Syrië leidde dit tot grof geweld tegen die delen van de bevolking die als politiek onbetrouwbaar werden geacht. Het regime van Assad vervolgde en martelde niet alleen op grote schaal politieke tegenstanders, maar begon in 2011 ook met het gewelddadige  neerslaan van vreedzame protesten, gevolgd door de vorming van een burgeroorlog waarin het Free Syrian Armee het opnamen tegen de regeringstroepen. Die laatsten begonnen, gesteund door Rusland, onder meer met het bombarderen van wijken in Syrische steden waar de bevolking anti-Assad zou zijn. 

Syrische vluchtelingen

Deze escalatie van geweld leidde tot een massale vlucht van miljoenen burgers. In 2020 waren er bijna 14 miljoen Syriërs (van de 21 miljoen) op de vlucht, van wie bijna 6 miljoen naar het buitenland. Van die laatsten wonen de meesten in buurlanden als Jordanië, Irak, Libanon, maar vooral Turkije (zo’n 3,6 miljoen). Slechts een klein deel vroeg asiel aan in Europa. De meesten in Duitsland (800.000) en een veel kleiner deel in Nederland. In 2020 woonden er 92.000 in Syrië geboren burgers, de meesten erkende vluchtelingen die sinds 2015 hun geboorteland hebben verlaten, terwijl er inmiddels bijna 14.000 kinderen hier zijn geboren. 

1945-heden

Uitbreiding van de Europese Unie

De uitbreiding van de Europese Unie is een proces waarbij nieuwe staten toetreden tot de Europese Unie. Het proces begon met de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal door België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland in 1952. Sindsdien is de Europese Unie zeven keer uitgebreid en na de laatste uitbreiding met Kroatië in 2013 heeft zij 28 lidstaten.