Migratiebeweging

Angolese vluchtelingen

Angola was tot 1975 een kolonie van Portugal. De Angolezen spreken daarom veelal Portugees en zijn deels katholiek. Als gevolg van een reeks van oorlogen ontvluchtten 4 miljoen Angolezen (een derde deel van de bevolking) Angola. Onder deze vluchtelingen waren veel kinderen. Een deel van hen vluchtte als alleen reizende minderjarige (AMA's).
In Nederland wonen ongeveer 10.000 Angolezen. Ze hebben gedeeltelijk aansluiting gezocht bij de Portugeestalige kerken, die eerder door migranten uit Portugal zijn opgezet.