Migratiebeweging

Emigratie naar Canada na de Tweede Wereldoorlog

Canada voerde een streng immigratiebeleid tijdens de economische recessie van de jaren 1930. Als gevolg daarvan nam de emigratie van Nederlanders naar Canada tijdelijk af, maar het land werd opnieuw een populaire migratiebestemming na de Tweede Wereldoorlog. Daarin speelde het positieve imago van de Canadese soldaten bij de bevrijding van Nederland een belangrijke rol. Er ontstonden veel gemengde relaties tussen Canadese soldaten en Nederlandse vrouwen. Zo’n 1800 vrouwen volgden hun Canadese partner en vestigden zich aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Tegelijkertijd stimuleerde de Netherlands-Canadian Settlement Scheme van 1947 de emigratie van Nederlandse boeren naar Canada. Dat beleid bleek succesvol. Tussen 1945 en 1960 vestigden maar liefst 142.262 Nederlanders zich in Canada. Na 1960 verminderde deze migratie, terwijl Australië en de Verenigde Staten van Amerika steeds populairdere bestemmingen werden.

De meeste Nederlanders in Canada woonden ofwel in het zuiden van Ontario aan de Oostkust ofwel in het zuiden van Alberta of British Columbia aan de Westkust. Zij waren veelal gereformeerde christenen, met een kleine concentratie van bevindelijk gereformeerde gemeenschappen. Opvallend genoeg integreerden Nederlanders in Canada in de eerste jaren na hun migratie sneller in de Canadese maatschappij dan nadien. Wanneer hun financiële positie verbeterde en het aantal Nederlandse emigranten toenam, richtten veel Nederlanders zich meer op hun eigen cultuur en gemeenschap.

Meer lezen?

Andere Tijden. Emigratie naar Canada. 4 juni 2002: https://www.vpro.nl/speel~POMS_VPRO_215519~emigratie-naar-canada-andere-tijden~.html.

Biemond-Boer, Betsy. “ ‘Die Hollanders zijn gek!’ Identiteit en integratie van bevindelijk gereformeerden in Canada’” (Amsterdam 2008).

Koops, Enne. ‘De dynamiek van een emigratiecultuur. De emigratie van gereformeerden, hervormden en katholieken naar Noord-Amerika in vergelijkend perspectief (1947-1963)’ (Hilversum 2010).

Obdeijn, Herman en Marlou Schrover, ‘Komen en gaan. Immigratie en emigratie in Nederland vanaf 1550’  (Amsterdam 2008).