Migratiebeweging

Engelse Puriteinen

Vanaf het einde van de 16de eeuw tot ver in de 17de eeuw kwamen Engelse Puriteinen naar Nederland. Deze protestanten waren van mening dat de Hervorming in Engeland nog onvoldoende veranderingen teweeg had gebracht. Ondanks het feit dat de puriteinen en de protestante Nederlanders niet veel van elkaar verschilden in opvattingen, stichtten de puriteinen toch eigen kerken.