Migratiebeweging

Irakese vluchtelingen

In de laatste decennia van de 20ste eeuw kwamen veel Irakezen naar Nederland, op de vlucht voor het regime van de Ba’atpartij in Irak.