Migratiebeweging

Tamil-vluchtelingen

In 1985 kwamen 3.500 vluchtelingen uit het noorden van Sri Lanka naar Nederland. Het waren voor het grootste deel jonge mannen van een minderheidsgroep in Sri Lanka, de Tamils. Vanwege vervolgingen en discriminatie maakten 130.000 Tamils de oversteek naar India en kwamen vervolgens tienduizenden naar Europa. In Nederland vroegen zij asiel aan. Een enkeling verwees naar de oude Nederlandse band met Nederland, maar niemand in Nederland leek zich dat te herinneren.  Nadat bekend werd dat asielverzoeken waarschijnlijk werden afgewezen, vertrokken 1.500 Tamils uit Nederland. In de media was ongekende belangstelling voor de Tamils, merendeels niet positief. De komst van de Tamils leidde tot een belangrijke wijziging in de opvang van asielzoekers.