Migratiebeweging

Afghaanse vluchtelingen

De constante (burger)oorlog sinds het einde van de jaren zeventig heeft honderdduizenden Afghanen op de vlucht gejaagd. Van de ongeveer 40 miljoen inwoners hadden er in 2021 3,5 miljoen elders in het land een goed heenkomen gezocht, terwijl meer dan twee miljoen in de buurlanden Pakistan en Iran verblijven. Een minderheid is naar Europa gevlucht. De meesten van hen wonen in Duitsland (270.000). Net als bij onze oosterburen arriveerden veel Afghanen in Nederland als asielzoekers in de jaren negentig. In het begin van de 20ste eeuw daalde het aantal, om vanaf 2015 weer toe te nemen, als gevolg van de opmars van de Taliban die in de zomer van 2021 de macht heroverden. Eind 2020 woonden er bijna 36.000 in Afghanen in Nederland (eerste generatie), met ongeveer 15.000 hier geboren kinderen.