Migratiebeweging

Koerden uit Turkije

Vanaf midden jaren '60 verlieten Turkse Koerden Oost-Turkije om in Nederland als gastarbeider aan de slag te gaan. Nog altijd wonen zij vooral in die gebieden waar in de jaren '60 en '70 arbeidsintensieve industrie geconcentreerd was, namelijk Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en de steden in Twente en Midden-Brabant. Nadat het niet meer mogelijk was als gastarbeider tot Nederland toegelaten te worden, vroegen honderden Koerden asiel aan. Zij stelden dat het in Turkije onmogelijk was hun cultuur uit te dragen. De problemen namen toe nadat de Koerdische arbeiderspartij PKK in 1984 de Turkse Staat de oorlog verklaarde. Het geweld tussen de PKK en de Turkse staat leidde tot de verwoesting van veel dorpen en duizenden Koerden werden gedwongen te vluchten. De Nederlandse staat erkende niet dat Koerden vluchtelingen waren omdat zij werden gediscrimineerd. Dit juridische geschil mondde uit in ellenlange juridische procedures. Bekend zijn de hongerstakende Koerdische dienstweigeraars. Ondanks veel protest werd een enkeling toch uitgezet. De in Nederland wonende Koerden leggen niet alleen de nadruk op de Koerdische cultuur, maar zij zijn ook in de politiek actief. In 1995 richtten politiek betrokken Koerden het Koerdische Parlement in Ballingschap op.

Demonstratie Koerden in Den Haag tegen gebruik gifgas demonstranten