Migratiebeweging

Nederlands-Indische repatrianten

In de twintig jaar na de onafhankelijkheid van Indonesië vertrokken ruim 200.000 Nederlanders uit de Oost. Zij werden gezien als landgenoten die zich weer in het vaderland vestigden. Dat verklaart het officiële gebruik van de term ‘repatriant’. Het ging inderdaad om Nederlanders, maar ongeveer tweederde van hen kwam ter wereld in Indië.

De kinderen Rijkschroeff in 1951 op stap in Scheveningen waar ze verbleven na hun aankomst in Nederland