Migratiebeweging

Nederlandse emigranten naar Australië

Na de onafhankelijkheid van Indonesië onderhandelt Nederland over de vestigingsmogelijkheden van Nederlandse burgers en ex-KNIL-militairen uit voormalig Nederlands-Indië. Ook subsidieert de Nederlandse regering in 1949 voor het eerst individuele emigranten naar Australië. Aanvankelijk komen vooral ongeschoolden zonder werk hiervoor in aanmerking. Kort daarna starten echter onderhandelingen om zoveel mogelijk Nederlanders in staat te stellen met financiële steun naar Australië te emigreren. De in 1951 afgesloten ‘Netherlands Australian Migration Agreement’ biedt die mogelijkheid. Bepaalde groepen migranten kunnen nu met steun van zowel de Australische als de Nederlandse overheid migreren. Uiteraard zijn hieraan wel voorwaarden verbonden. Zoals een maximale leeftijd van de migrant en de omvang van het gezin. Het aantal van bijna 16.000 emigranten dat in 1952 naar Australië vertrekt, betekent een absoluut hoogtepunt. Ondanks andere bilaterale steunverleningsprogramma’s en het wederzijds migratie- en vestigingsverdrag van 1965 worden dergelijke vertrekcijfers naar Australië niet meer gehaald.

Nederlandse emigranten verlaten het schip bij aankomst in Australie