Migratiebeweging

Studenten van Curacao

Het aantal Antilliaanse studenten in Nederland groeide in de jaren '60 en '70. Zij werden politiek actief en gaven bladen uit als 'Kontakto Antiyano', waarin de onafhankelijkheid van de Antillen werd gepropageerd. Begin jaren zeventig was er een netwerk ontstaan van Antilliaanse welzijnsorganisaties in Nederland, die studenten maar ook arbeidsmigranten begeleidden tijdens hun verblijf alhier. Tot in de jaren tachtig waren onder de Antillianen en Arubanen die naar Nederland kwamen de beter opgeleiden sterk vertegenwoordigd. De meesten kwamen alleen, vaak om een opleiding te volgen. Hun verblijf was over het algemeen tijdelijk. Tot de jaren '80 keerde jaarlijks één op de tien Antillianen terug naar het eiland van herkomst.