Migratiebeweging

Vluchtelingen uit Somalië

Burgeroorlog

Na een militaire staatsgreep in Somalië kwam in 1969 de generaal Mohamed Siad Barre aan de macht. Hij installeerde de communistische Revolutionaire Raad, nationaliseerde de industrie en investeerde in onderwijs en infrastructuur. In 1977 brak een oorlog uit met het grote, en eveneens communistische, buurland Ethiopië nadat Barre een deel van Ethiopië (de Ogaden regio) had bezet. Het conflict liep uit de hand in 1978 na de inmenging van de Sovjet Unie en 20.000 Cubaanse troepen die Ethiopië steunden. Als gevolg hiervan zocht Somalië steun bij de Amerikanen en zo werden Ethiopië en Somalië een speelbal in de Koude Oorlog. In de jaren tachtig werd het regime van Barre steeds minder populair en de opstand van uiteenlopende groepen rebellen, gesteund door Ethiopië, leidde tot een burgeroorlog en uiteindelijk tot het afzetten van Barre in 1991.

Al-Shabaab

Omdat geen enkele groep sterk genoeg was om de macht te grijpen, raakte het land in een diepe economische en politieke crisis, waarin het normale leven, inclusief onderwijs, volledig tot stilstand kwam. Pas in 2007, na een lange gewapende strijd en inmenging van buurland Ethiopië en de Amerikanen, kwam er een federale regering aan de macht die het grootste deel van het land controleerde. Deze regering werd echter onmiddellijk ondermijnd door de terroristische jihadistische organisatie Al-Shabaab. Hoewel er in 2012 opnieuw een centrale federatieve democratische regering werd geïnstalleerd, blijft het land geplaagd door allerlei opstandige groepen.

Somalische vluchtelingen

Deze turbulente geschiedenis van vrijwel constant geweld en burgeroorlog heeft veel Somaliërs op de vlucht gedreven. Verreweg de meesten, 2.6 miljoen, bevinden zich binnen de nationale grenzen, terwijl in 2015 meer dan een miljoen Somaliërs in buurlanden als Ethiopië (490.000),  Kenia (440.000) en Jemen (250.000) verbleven. De meesten van hen hebben het land verlaten na ineenstorting van het regime van generaal Barre in 1991, gevolgd door een tweede golf in 2011.

Het aantal Somaliërs in Noord Amerika (230.000) en Europa (360.000) is veel kleiner en maakt 13% van de totale vluchtelingenpopulatie uit. In Europa zijn de meesten terecht gekomen in Engeland (110.000) Zweden (66.000) en Noorwegen (43.000), gevolgd door Nederland (40.000), van wie bijna 15.000 hier zijn geboren.