Uitgebreid zoeken

Italië

Interview met Bruno Gardini

Hoewel Italianen veel soorten werk deden was er een sterke concentratie in een aantal beroepen.

Gevelbord schoorsteenvegers Zanino & Lopetro, 1786-1850.

Gevelbord schoorsteenvegers Zanino & Lopetro

Artikel uit de Volkskrant over de komst van de eerste 2000 Italiaanse arbeiders naar Nederland,  8 augustus 1960.

 2000 Italiaanse arbeiders naar Nederland

Bank van Lening. Het poortje van de Bank van Lening, of Lommerd, aan Enge Lombardsteeg 4. De Lombarden introduceerden in Nederland het gebruik van onderpand.

Bank van lening van Lombarden

1961 Voor- en achterkant van een Italiaanstalige folder van de rubberfabriek Vredestein, die begin jaren zestig werd gebruikt om arbeiders in Italië te werven.

Wervingsbrochure rubberfabriek Vredestein

Man met draaiorgel en jongen met marmot, beiden afkomstig uit ‘Savoisch Gebergte’.


Collectie: Atlas van Stolk.

Rondtrekkende muzikanten

Eindhoven, 1937. Quirino De Mas als venter voor ijssalon Venezia.

Quirino De Mas

Vonnisboek van de Schepenbank van Leiden, met lijst van opgebrachte bedelaars uit 1725.

'Vreemde' bedelaars Leiden 1725

Collectie Atlas van stolk

Italiaanse schoorsteenveger

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM