Landen en regio's

China

Al tijden komen Chinezen naar Nederland. Velen echter niet rechtstreeks uit China. Zo leefden voor de komst van de Nederlanders in de Oost al vele Chinese handelaren en koopmannen in de Indische archipel. De contacten met de Nederlanders bracht een aantal Chinezen ertoe om in Nederland een studie te volgen of te werken. Rond 1890 kwamen er ook Chinezen vanuit China naar Nederland. Het waren mannen die als stoker of kolentremmer op koopvaardijschepen werkten. Toen het in de jaren '30 slechter ging met de stoomvaart besloten de meeste Chinezen terug naar China te gaan. Maar een deel bleef in Nederland. Met de enorme migratie naar Nederland na de onafhankelijkheid van Indonesië kwamen ook een aantal Indische Nederlanders mee met een Chinese achtergrond. De dekolonisatie leidde tot de bloei van de Chinees-Indische restaurants vanaf de jaren '50.

1900-1945

Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog was de samensmelting van een aantal aanvankelijk afzonderlijke militaire conflicten die van 1939 tot 1945 op wereldschaal werden uitgevochten tussen twee allianties: de asmogendheden en de geallieerden.Tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen er in totaal tussen de 50 en 70 miljoen doden. Ongeveer twee derde van alle slachtoffers was burger, waarvan naar schatting meer dan elf miljoen minderheden stelselmatig werden vervolgd en vermoord. Het was de eerste en tot op heden enige oorlog waarin kernwapens werden ingezet.

1945-heden

Uitbreiding van de Europese Unie

De uitbreiding van de Europese Unie is een proces waarbij nieuwe staten toetreden tot de Europese Unie. Het proces begon met de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal door België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland in 1952. Sindsdien is de Europese Unie zeven keer uitgebreid en na de laatste uitbreiding met Kroatië in 2013 heeft zij 28 lidstaten.