Landen en regio's

Hongarije

Er is van oudsher relatief weinig migratie geweest tussen Hongarije en Nederland. Wel trokken in het begin van de 17de eeuw de pas opgerichte Nederlandse Universiteiten van Leiden, Franeker, Harderwijk, Groningen en Utrecht een flink aantal Hongaarse studenten. Deze gereformeerde studenten kwamen vooral voor een studie theologie. In de 19de eeuw kwamen enkele honderden zigeunerfamilies vanuit Hongarije naar Nederland. Deze Hongaarse Kaldarasch waren oorspronkelijk afkomstig uit Roemenië. In de 20ste eeuw kreeg Nederland te maken met Hongaren die door politieke omstandigheden Hongarije achter zich lieten. Na de Eerste Wereldoorlog haalde Nederland Hongaarse kinderen uit het verarmde Hongarije om tijdelijk aan te sterken in ons land. Na de opstand van de bevolking tegen de Russische invloed in 1956 liet Nederland meer dan 3000 vluchtelingen toe.

Vanaf de 16de eeuw tot halverwege de 17de eeuw behoorde het grootste deel van Hongarije tot het islamitische Ottomaanse Rijk. Binnen de grenzen van dit rijk vond veel migratie plaats. Maar ook trok Hongarije migranten aan uit Europa en Rusland. Aan het eind van de 17de eeuw werd Hongarije veroverd door de Oostenrijkse monarchie. Dit leidde tot de emigratie van moslims uit Hongarije naar het Ottomaanse Rijk. Tegelijkertijd vestigden christenen uit verschillende Balkanlanden zich in Hongarije. In de 19de eeuw werd Hongarije opgenomen in het grotere Oostenrijk-Hongarije. Na de Eerste Wereldoorlog viel het koninkrijk uiteen en Hongarije moest tweederde van haar grondgebied afstaan aan buurlanden. Ongeveer 350.000 Hongaren die nu buiten Hongarije woonden, trokken naar Hongarije. Na de Tweede Wereldoorlog kwam Hongarije in de Russische invloedssfeer. Honderdduizenden Hongaren vluchtten voor de pro-Russische regering naar andere landen. Na de mislukte Hongaarse Opstand  in 1956 kwamen veel Hongaren naar Nederland.

1900-1945

Spaanse Burgeroorlog

De Spaanse Burgeroorlog was een groot conflict dat uitgevochten werd in Spanje van 17 juli 1936 tot 1 april 1939. De oorlog begon na een pronunciamiento (oppositieverklaring) van een groep rechtse generaals onder leiding van José Sanjurjo tegen de regering van de Tweede Spaanse Republiek, op dat moment onder leiding van president Manuel Azaña. De militaire staatsgreep werd gesteund door conservatieve groepen als de CEDA, monarchisten zoals de religieus-conservatieve carlisten, en de fascistische falangisten. De generaals hadden autoritaire en anti-separatistische inspiratiebronnen. Aan nationalistische zijde waren er sterke anti-Baskische en anti-Catalaanse gevoelens.

1945-heden

Uitbreiding van de Europese Unie

De uitbreiding van de Europese Unie is een proces waarbij nieuwe staten toetreden tot de Europese Unie. Het proces begon met de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal door België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland in 1952. Sindsdien is de Europese Unie zeven keer uitgebreid en na de laatste uitbreiding met Kroatië in 2013 heeft zij 28 lidstaten.