Migratiebeweging

Studenten uit Suriname

Het onderwijsstelsel in Suriname was lange tijd beperkt. Ook in de 20ste eeuw konden Surinamers er bijna geen beroepsopleiding volgen, laat staan een universitaire studie. Voor kinderen van witte Nederlanders was het gebruikelijk om voor een studie naar Nederland te gaan. Toen Surinaamse joden en mensen van kleur betere posities in de samenleving begonnen in te nemen, kregen ook hun nakomelingen de kans om zich in het vaderland overzee verder te bekwamen. Vanaf ongeveer 1950 kwamen groepjes Afro-Surinamers (Creolen) naar Nederland om een opleiding te volgen. Nog iets later, in de jaren zestig, kwamen Javaanse en Hindostaanse inwoners over. Omdat er in Suriname weinig werk was voor hoogopgeleiden, vestigden veel Surinamers zich na hun studie in Nederland.

Studenten uit Suriname