Uitgebreid zoeken

1580-1700

Tussen 1572 en 1630 vluchtten 100.000 tot 150.000 mensen uit de Zuidelijke Nederlanden - wat nu merendeels België heet - naar het Noorden.

Een kwart tot de helft van de zeelieden, soldaten en andere werknemers die in de 17e en 18e eeuw voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie (V.O.C.) naar Azië vertrokken, was afkomstig van buiten...

Dienstbodes

Dienstpersoneel in Nederland komt al eeuwen voor een deel uit het buitenland.

Waalse Kerk

Registers betreffende de Hugenootse vluchtelingen, 1685-1688

Zie bijlage voor het hele bestand.

Registers betreffende de Hugenootse vluchtelingen, 1685-1688

De eerste Grieken die naar Nederland kwamen waren geestelijken die in de 17e eeuw aan de universiteit van Leiden gingen studeren.

Niet zo'n beetje rijk, maar stin-kend rijk werd Nederland in de zeventiende eeuw. Allemaal te danken aan onze eigen VOC-mentaliteit, toch?

'Gazophylacium', register aangelegd voor het plaatsen van de handtekening door nieuw aangekomen buitenlandse studenten aan de Leidse Universiteit, van Lutherse geloofsbelijdenis, bij het ontvangen...

Register van nieuw aangekomen buitenlandse studenten aan de Leidse Universiteit van Lutherse geloofsbelijdenis

Archief familie van Lelyveld

Stukken betreffende het geslacht De la Coste, 1622-ca. 1765, 1622-1765, akte van poorterschap van Rotterdam voor Louis de la Coste.

Stukken betreffende het geslacht De la Coste, 1622-ca. 1765

Het NCRV-programma Altijd Wat heeft op basis van informatie van www.vijfeeuwenmigratie.nl een filmpje van twee...

Waalse Kerk

Registers betreffende de Hugenootse vluchtelingen, 1685-1688, deel 2

Zie bijlage voor het hele bestand.

Registers betreffende de Hugenootse vluchtelingen, 1685-1688 (Deel 2)

Weeskamer Leiden

Akte van poorterschap te Amsterdam voor Nicolaas Parmentier van Parijs, 25 april 1690.

Zie bijlage voor het hele bestand.

 Akte van poorterschap te Amsterdam voor Nicolaas Parmentier van Parijs, 25 april 1690

 

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II))(1574-1816)

Register van poorterinschrijvingen in Leiden 1588-1811

Al vanaf de zeventiende eeuw trokken jonge, ongetrouwde Duitsers vaak naar het buitenland om werkervaring op te doen.

Archief Domkapittel te Utrecht

(3483) Rekening heer van Braeckel, uitkoop van Schotse en Engelse soldaten, 1579.

Uitkoop Schotse en Engelse soldaten, 1579
1580-1700

In de 16de en 17de eeuw trok Nederland veel migranten aan. Zij kwamen af op de economische voorspoed en de tolerante houding tegenover verschillende godsdiensten.

Tijdens de Gouden Eeuw en daarna kwamen uit Duitsland veel arbeiders om te helpen met hooien in de drukke zomermaanden.

In de 17de eeuw kwamen enkele honderden Hongaarse studenten in Nederland studeren, omdat er in hun land van herkomst destijds nog geen universiteit was.

Tussen 1600 en 1900 trokken jaarlijks tienduizenden Duitsers uit Westfalen naar Nederland als seizoensarbeider.

Hugenoten

Tussen 1680 en 1720 ontvluchtten waarschijnlijk zo’n 150.000 Franse protestanten - Hugenoten  genaamd - hun vaderland. Ongeveer 35.000 à 50.000 van hen kwamen naar Nederland.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM