Uitgebreid zoeken

1580-1700

Al vanaf de zeventiende eeuw trokken jonge, ongetrouwde Duitsers vaak naar het buitenland om werkervaring op te doen.

Tijdens de Gouden Eeuw en daarna kwamen uit Duitsland veel arbeiders om te helpen met hooien in de drukke zomermaanden.

Dienstbodes

Dienstpersoneel in Nederland komt al eeuwen voor een deel uit het buitenland.

Het NCRV-programma Altijd Wat heeft op basis van informatie van www.vijfeeuwenmigratie.nl een filmpje van twee...

'Gazophylacium', register aangelegd voor het plaatsen van de handtekening door nieuw aangekomen buitenlandse studenten aan de Leidse Universiteit, van Lutherse geloofsbelijdenis, bij het ontvangen...

Register van nieuw aangekomen buitenlandse studenten aan de Leidse Universiteit van Lutherse geloofsbelijdenis

Niet zo'n beetje rijk, maar stin-kend rijk werd Nederland in de zeventiende eeuw. Allemaal te danken aan onze eigen VOC-mentaliteit, toch?

1580-1700

In de 16de en 17de eeuw trok Nederland veel migranten aan. Zij kwamen af op de economische voorspoed en de tolerante houding tegenover verschillende godsdiensten.

Waalse Kerk

Registers betreffende de Hugenootse vluchtelingen, 1685-1688, deel 2

Zie bijlage voor het hele bestand.

Registers betreffende de Hugenootse vluchtelingen, 1685-1688 (Deel 2)

Archief Familie Huydecoper

Resolutie burgemeesters weigering collecte toe te staan van de roomsgezinden voor Fransche vluchtelingen, 1687

Resolutie voor toestemming collecte voor Franse vluchtelingen, 1687

Nadat de moslimheersers in 1492 uit Spanje waren verdreven, kwam er een vervolging op gang van alle niet-katholieke ingezetenen.

Archief familie van Lelyveld

Stukken betreffende het geslacht De la Coste, 1622-ca. 1765, 1622-1765, akte van poorterschap van Rotterdam voor Louis de la Coste.

Stukken betreffende het geslacht De la Coste, 1622-ca. 1765

Weeskamer Leiden

Akte van poorterschap te Amsterdam voor Nicolaas Parmentier van Parijs, 25 april 1690.

Zie bijlage voor het hele bestand.

 Akte van poorterschap te Amsterdam voor Nicolaas Parmentier van Parijs, 25 april 1690

In de 17de eeuw kwamen enkele honderden Hongaarse studenten in Nederland studeren, omdat er in hun land van herkomst destijds nog geen universiteit was.

Waalse Kerk

Registers betreffende de Hugenootse vluchtelingen, 1685-1688

Zie bijlage voor het hele bestand.

Registers betreffende de Hugenootse vluchtelingen, 1685-1688

Tussen 1600 en 1900 trokken jaarlijks tienduizenden Duitsers uit Westfalen naar Nederland als seizoensarbeider.

Archief Domkapittel te Utrecht

(3483) Rekening heer van Braeckel, uitkoop van Schotse en Engelse soldaten, 1579.

Uitkoop Schotse en Engelse soldaten, 1579

 

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II))(1574-1816)

Register van poorterinschrijvingen in Leiden 1588-1811

De eerste Grieken die naar Nederland kwamen waren geestelijken die in de 17e eeuw aan de universiteit van Leiden gingen studeren.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM