Uitgebreid zoeken

1800-1900

Archief Gemeentebestuur van Utrecht, 1813-1969, deel 2: stukken over afzonderlijke onderwerpen.

Inschrijving van vreemdelingen in Utrecht, 1849-1856

Toestemming van het gemeentebestuur van Zoeterwoude om gedurende Ć©Ć©n jaar als vreemde dagloner binnen het Koninkrijk te werken.

 

Acte van verlof voor vreemde dagloners in Zoeterwoude, 1807

Stadsarchief (SA III)(1816-1929) Lijst van ingezetenen die in het rijk of de koloniƫn geboren zijn, genaturaliseerd zijn, of bij wetduiding voor Nederlander gehouden worden, 1826-1829.

Lijst van ingezetenen, 1826-1829
1800-1900

In de periode 1800-1900 nam de migratie naar Nederland af, ook door het kwijtraken van de centrale positie in de internationale handel.

Documenten betreffende het leven van Clara Meijer-Wichmann (geb. Hamburg 1885), waaronder:
- Geboortekaartje
- Schoolboekje lagere school
- HBS-diploma

Documenten betreffende het leven van Clara Wichmann

Achter de term 'zigeuners' gaan veel verschillende groepen schuil.

Dienstbodes

Dienstpersoneel in Nederland komt al eeuwen voor een deel uit het buitenland.

Tijdens de Gouden Eeuw en daarna kwamen uit Duitsland veel arbeiders om te helpen met hooien in de drukke zomermaanden.

Hoewel Italianen veel soorten werk deden was er een sterke concentratie in een aantal beroepen.

Conceptversie van het Huishoudelijk Reglement van de Nederlandsch-Israƫlitische godsdienstige school te Leiden, 1837.

Huishoudelijk Reglement Nederlandsch-Israƫlitische godsdienstige school

Vanaf halverwege de negentiende eeuw kwamen kleine groepjes Hongaren naar Nederland.

Archief Rijksuniversiteit Utrecht

Reglement Rijksuniversiteit Utrecht voor beursstudenten uit Palts, 1835

Reglement Rijksuniversiteit Utrecht voor beursstudenten uit Palts, 1835

Het NCRV-programma Altijd Wat heeft op basis van informatie van www.vijfeeuwenmigratie.nl een filmpje van twee...

Archief Nederlands-Israƫlische gemeente te Maarsen

Gesloten huwelijken tussen 1824-1845.

Huwelijken tussen 1825-1845 in de Nederlands-Israelische gemeente te Maarsen

Tussen 1600 en 1900 trokken jaarlijks tienduizenden Duitsers uit Westfalen naar Nederland als seizoensarbeider.

Archief Nederlands-Israelische gemeente te Maarsen

Documenten betreffende de uitkering aan de Portugese gemeente van 12 guldens voor onderhoud van de brug, 1836.

Uitkering aan de Portugese gemeente van 12 guldens voor onderhoud brug, 1836

Tussen 1850 en 1900 reisden Duitse handelaren naar Nederland om aan de bevolking allerlei goederen te verkopen.

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II) (1574-1816)

Register van immigranten, 1813-1822

Zie bijlage voor het hele bestand.

Register van immigranten in Leiden, 1813-1822

Archief Rijksuniversiteit Utrecht, faculteiten (theologie)

1863-1864 Paltzers, Hongaren Nederland tot 1885-1886

Paltser en Hongaarse studenten in Utrecht, 1863-1886

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM