Uitgebreid zoeken

1900-1945

Tussen 1920 en 1940 kwamen er bijna 200.000 buitenlandse vrouwen naar Nederland om hier als dienstbode te werken.

Nederlandsche centrale voor vacantiekinderen uit Duitschland.

Vervoer van Duitsche kinderen kinderen in 1918.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Vakantiekinderen - Vervoer van Duitsche kinderen in 1918

Archief Bestuur Franciscanen Nederland

Priesters werkzaam onder de Slovenen in den vreemde

Archief Rijksuniversiteit Utrecht

Op verzoek van de Minister: het aantal buitenlandse docenten aan de Rijksuniversiteit Utrecht, 1926.

Buitenlandse docenten aan de Rijksuniversiteit Utrecht, 1926

Toen Hitler in 1933 in Duitsland aan de macht kwam, probeerden veel joden naar het buitenland te vluchten.

Dienstbodes

Dienstpersoneel in Nederland komt al eeuwen voor een deel uit het buitenland.

Werknemers van de Indische overheid mochten vanaf het begin van de 19de eeuw eens in de 6 jaar op verlof.

Gemeente Sassenheim

Stukken betreffende de opvang, tewerkstelling en terugkeer van Belgische militairen, 1917-1919

Brief aan de burgemeester van Sassenheim betreffende geĆÆnterneerde Belgische vluchtelingen, 1917
IJsverkopers

De migratie van Italiaanse ijsverkopers kwam op gang in de tweede helft van de 19de eeuw. Deze Italianen verkochten hun ijs vanuit ijscokarretjes of zij waren eigenaar van een ijssalon.

Vanaf halverwege de negentiende eeuw kwamen kleine groepjes Hongaren naar Nederland.

Documenten betreffende het leven van Franz Vogt. Vogt was een vakbondsman die nazi-Duitsland in 1933 moest ontvluchten en in Nederland terechtkwam. Waaronder:

Documenten betreffende Franz Vogt

In de Nederlandse mijnen werkten vanaf het begin van de 20ste eeuw veel buitenlanders, onder wie een klein aantal Italianen.

Archief Gemeentebestuur van Utrecht, 1813-1969, deel 3

Steun aan Weensche kinderen in Nederland, 1919-1920

Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) wilde het Duitse leger over Belgisch grondgebied naar Frankrijk.

Wanneer, hoe en waarom spelen non-gouvernementele organisaties (NGOs) die zich hardmaken voor de bescherming van vluchtelingen, zoals bijvoorbeeld Amnesty International en het Rode Kruis, een rol...

Brief van Alfred Mozer aan John F. Kennedy, 13 mei 1963.

Brief Alfred Mozer aan John F. Kennedy

In de 19de eeuw ronselde Nederland ruim 3.000 soldaten in de Goudkust, het huidige Ghana, voor het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) in de archipel. Tussen 1831 en...

Na 1800 werd Indiƫ officieel een Nederlandse kolonie. De naam veranderde toen in Nederlands-Indiƫ. De V.O.C. werd opgeheven en haar bezittingen werden overgedragen aan de Nederlandse staat.

Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereniging, Afd. Leiden

Ledenlijsten en opgaven van lidmaatschap, 1899-1919.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Ledenlijsten van de Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereniging, Afd. Leiden 1899-1919

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM