Uitgebreid zoeken

1900-1945

Toen Hitler in 1933 in Duitsland aan de macht kwam, probeerden veel joden naar het buitenland te vluchten.

Na 1800 werd Indi├ź officieel een Nederlandse kolonie. De naam veranderde toen in Nederlands-Indi├ź. De V.O.C. werd opgeheven en haar bezittingen werden overgedragen aan de Nederlandse staat.

Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereniging, Afd. Leiden

Ledenlijsten en opgaven van lidmaatschap, 1899-1919.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Ledenlijsten van de Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereniging, Afd. Leiden 1899-1919

Gemeente Sassenheim

Stukken betreffende de opvang, tewerkstelling en terugkeer van Belgische militairen, 1917-1919

Brief aan de burgemeester van Sassenheim betreffende geïnterneerde Belgische vluchtelingen, 1917

In het begin van de 20ste eeuw kwam een kleine groep Chinezen naar Nederland. Het waren vooral zeemannen die in Rotterdam en Amsterdam aan wal gingen.

Documenten betreffende het leven van Martha Tausk (geb. Wenen 1881) in Nederland.

Documentatie betreffende Martha M. Tausk-Frisch

Na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) kwamen meer dan 150.000 kinderen voor een vakantie bij Nederlandse pleegouders.

Archief Gemeentebestuur van Utrecht, 1813-1969, deel 3

Leermiddelen voor Belgische geïnterneerde militairen 1914.

Leermiddelen voor Belgische geïnterneerde militairen 1914

Archief Bestuur Franciscanen Nederland

Verschillende brieven van en naar Pater Theotimus Van Velzen, zielzorger onder de Slovenen in Nederland.

Briefwisselingen van de Sloveense Pater Theotimus Van Velzen

Archief Gemeentebestuur van Utrecht, 1813-1969.

Diverse bestanden betreffende de onderstand en verpleging van Belgische vluchtelingen in Utrecht, maart 1918 - maart 1921.

Onderstand en verpleging van Belgische vluchtelingen, 1918-1921

Documenten betreffende het leven van Franz Vogt. Vogt was een vakbondsman die nazi-Duitsland in 1933 moest ontvluchten en in Nederland terechtkwam. Waaronder:

Documenten betreffende Franz Vogt

Vanaf halverwege de negentiende eeuw kwamen kleine groepjes Hongaren naar Nederland.

In de 19de eeuw ronselde Nederland ruim 3.000 soldaten in de Goudkust, het huidige Ghana, voor het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) in de archipel. Tussen 1831 en...

Na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) kwamen ruim 28.000 Hongaarse kinderen voor een vakantie bij Nederlandse pleegouders terecht. Nationale hulporganisaties regelden de vakanties.

Archief Commissaris van de Koningin.

Oproep van de Duitse bevelhebber aan alle burgemeersters van de provincie Utrecht om melding te maken van alle Belgen, Engelsen en Fransen in hun gemeen...

Onderzoek van de Duitse bezetters naar Belgen, Fransen en Engelsen in Utrechtse gemeenten, 1940

Naast joden kwamen ook nog ongeveer 7.000 andere vluchtelingen naar Nederland in het decennium voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Archief Deputaatschap Hongaren.

Documenten betreffende steunaanvraag voor Hongaarse studenten in Nederland. In het bijzonder de steunaanvraag van de Hongaar Julius Antal.

Steunaanvraag voor Hongaarse studenten in Nederland, 1922
1900-1945

In de eerste helft van de 20ste eeuw nam het aantal migranten in Nederland sterk toe ten opzichte van de eeuw ervoor.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM