Uitgebreid zoeken

1900-1945

Archief Bestuur Franciscanen Nederland

Verschillende brieven van en naar Pater Theotimus Van Velzen, zielzorger onder de Slovenen in Nederland.

Briefwisselingen van de Sloveense Pater Theotimus Van Velzen
1900-1945

In de eerste helft van de 20ste eeuw nam het aantal migranten in Nederland sterk toe ten opzichte van de eeuw ervoor.

Gemeente Sassenheim

Stukken betreffende de opvang, tewerkstelling en terugkeer van Belgische militairen, 1917-1919

Brief aan de burgemeester van Sassenheim betreffende geïnterneerde Belgische vluchtelingen, 1917

Documenten betreffende het leven van Clara Meijer-Wichmann (geb. Hamburg 1885), waaronder:
- Geboortekaartje
- Schoolboekje lagere school
- HBS-diploma

Documenten betreffende het leven van Clara Wichmann

In de 19de eeuw ronselde Nederland ruim 3.000 soldaten in de Goudkust, het huidige Ghana, voor het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) in de archipel. Tussen 1831 en...

Verjaardagsspeech van Alfred Mozer op zijn zestigste verjaardag, maart 1965.

Verjaardagsspeech Alfred Mozer

Na 1800 werd Indië officieel een Nederlandse kolonie. De naam veranderde toen in Nederlands-Indië. De V.O.C. werd opgeheven en haar bezittingen werden overgedragen aan de Nederlandse staat.

Dienstbodes

Dienstpersoneel in Nederland komt al eeuwen voor een deel uit het buitenland.

In het begin van de 20ste eeuw kwam een kleine groep Chinezen naar Nederland. Het waren vooral zeemannen die in Rotterdam en Amsterdam aan wal gingen.

Archief Bestuur Franciscanen Nederland

Priesters werkzaam onder de Slovenen in den vreemde

Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) wilde het Duitse leger over Belgisch grondgebied naar Frankrijk.

In de Nederlandse mijnen werkten vanaf het begin van de 20ste eeuw veel buitenlanders, onder wie een klein aantal Italianen.

Het NCRV-programma Altijd Wat heeft op basis van informatie van www.vijfeeuwenmigratie.nl een filmpje van twee...

Vanaf halverwege de negentiende eeuw kwamen kleine groepjes Hongaren naar Nederland.

Brief van Alfred Mozer aan John F. Kennedy, 13 mei 1963.

Brief Alfred Mozer aan John F. Kennedy

Naast joden kwamen ook nog ongeveer 7.000 andere vluchtelingen naar Nederland in het decennium voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

In het begin van de 20e eeuw is voor de Griekse migratie de periode van de Megali Katastrofi (grote catastrofe) van belang.

Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereniging, Afd. Leiden

Ledenlijsten en opgaven van lidmaatschap, 1899-1919.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Ledenlijsten van de Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereniging, Afd. Leiden 1899-1919

Na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) kwamen meer dan 150.000 kinderen voor een vakantie bij Nederlandse pleegouders.

Gemeente Sassenheim

Stukken betreffende de opvang, hulpverlening en terugkeer van Belgische vluchtelingen, 1914-1919

Zie bijlage voor het hele bestand

Belgische vluchtelingen aangekomen te Sassenheim, 1914

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM