Uitgebreid zoeken

1700-1800

Een kwart tot de helft van de zeelieden, soldaten en andere werknemers die in de 17e en 18e eeuw voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie (V.O.C.) naar Aziƫ vertrokken, was afkomstig van buiten...

Archief Hof van Utrecht

Lijsten van personen, aan wie vergund is hunne nering ten platte lande uit te oefenen, 1763-1889.

Met onder andere de migranten:

Lijsten met vergunningen voor het uitoefenen van handel en nijverheden op het platteland, 1763-1789

Tijdens de Gouden Eeuw en daarna kwamen uit Duitsland veel arbeiders om te helpen met hooien in de drukke zomermaanden.

Tussen 1600 en 1900 trokken jaarlijks tienduizenden Duitsers uit Westfalen naar Nederland als seizoensarbeider.

Archief Waalse Gemeente Utrecht

Documenten betreffende de collecte voor Franse vluchtelingen, 1754-1755.

Documenten betreffende collecten voor Franse vluchtelingen, 1754-1755

De eerste Grieken die naar Nederland kwamen waren geestelijken die in de 17e eeuw aan de universiteit van Leiden gingen studeren.

Archief Nederlands-Israƫlische gemeente te Maarsen.

Overeenkomst voor het leveren van melk aan de leden, 1791.

Overeenkomst voor het leveren van melk aan de leden van de Nederlands-Israƫlische gemeente te Maarsen

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM