Uitgebreid zoeken

1700-1800

Het NCRV-programma Altijd Wat heeft op basis van informatie van www.vijfeeuwenmigratie.nl een filmpje van twee...

 

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II))(1574-1816)

Register van poorterinschrijvingen in Leiden 1588-1811

In de 18e eeuw kwamen nog steeds veel  vluchtelingen naar de Republiek. Onder hen bevonden zich Hugenoten die in Frankrijk nog tot ver in de achttiende eeuw werden vervolgd.

1700-1800

Net zoals in vroegere tijden trok Nederland in de 18de eeuw nog steeds veel migranten aan. Pas in de 19de eeuw nam hun aantal sterk af. Wel veranderden de aard en omvang van de migratie.

Hugenoten

Tussen 1680 en 1720 ontvluchtten waarschijnlijk zo’n 150.000 Franse protestanten - Hugenoten  genaamd - hun vaderland. Ongeveer 35.000 à 50.000 van hen kwamen naar Nederland.

De eerste Grieken die naar Nederland kwamen waren geestelijken die in de 17e eeuw aan de universiteit van Leiden gingen studeren.

Archief Waalse Gemeente Utrecht

Documenten betreffende de collecte voor Franse vluchtelingen, 1754-1755.

Documenten betreffende collecten voor Franse vluchtelingen, 1754-1755

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM