Uitgebreid zoeken

1945-heden

Chileense vluchtelingen kwamen naar Nederland na de militaire staatsgreep in Chili op 11 september 1973.

Voor de Tweede Wereldoorlog waren er in Nederland niet meer dan enige tientallen Chinese eethuizen gevestigd.

Briefwisseling door verschillende Polen in Nederland voor het krijgen van een verblijfsvergunning in Nederland.

Brieven van Stichting Informatieburo NSZZ Solidarność

Achter de term 'zigeuners' gaan veel verschillende groepen schuil.

Deel 2: Khalid El Arbaji werd geboren in Utrecht en is de kleinzoon van een Marokkaanse gastarbeider.

Gemeente Leiderdorp

Stukken betreffende de bouw van woningen 'Beukenschans' voor buitenlandse werknemers en migranten, 1971-1978

Zie bijlage voor hele bestand.

Stukken betreffende de bouw van woningen voor buitenlandse werknemers en migranten, 1971-1978

Uit de migrantencollectie van het Nederlands Fotomuseum

Illegale gastarbeiders in een pension

Archief Demka fabriek Utrecht

Stichtingsakte voor het aan aan de Nieuwe Gracht 92, bestemd voor Poolse arbeiders die werkzaam waren in de Demka fabriek, 12 mei 1947.

Oprichting van een huis voor Poolse arbeiders in Utrecht, 1947

Papua’s zijn de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Guinea. Van deze bevolking zijn minstens 500 personen na de oorlog permanent naar Nederland gekomen.

Tussen 1960 en 1973 kwamen 65.000 Turkse migranten naar Nederland. Zij waren vooral afkomstig uit het Midden en Zuidoosten van Turkije, waar veel werkloosheid heerste.

In de jaren '50 kampten de Antillen nauwelijks met werkloosheid en waren de lonen hoog, dankzij de olieindustrie op Aruba en Curaçao.

Na Italië was Spanje het tweede wervingsland voor buitenlandse werknemers. Het wervingsverdrag voor Italiaanse gastarbeiders werd in augustus 1960 gesloten.

Het boek 'Achterlaten en opnieuw beginnen' biedt een bijzondere kijk op vluchtelingen die sinds de zestiende eeuw in Nederland vestigden.

Brief van Alfred Mozer aan John F. Kennedy, 13 mei 1963.

Brief Alfred Mozer aan John F. Kennedy

Melk Turfanda Cengel kwam als klein Turks meisje rond 1970 naar Utrecht.

Het NCRV-programma Altijd Wat heeft op basis van informatie van www.vijfeeuwenmigratie.nl een filmpje van twee...

Dankbrief van Alfred Mozer aan minister Luns voor zijn benoeming tot Ridder in de Order van de Nederlandse Leeuw, 13 maart 1970.

Dankbrief voor benoeming tot ridder, Alfred Mozer

Deel 2 van het interview met Mustafa Karaköse, die vanaf 1964 in Utrecht woont.

Sinds de vroege jaren '70 heeft de adoptie van kinderen uit het buitenland een hoge vlucht genomen.

In de 19de eeuw ronselde Nederland ruim 3.000 soldaten in de Goudkust, het huidige Ghana, voor het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) in de archipel. Tussen 1831 en...


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM