Uitgebreid zoeken

1945-heden

Chileense vluchtelingen kwamen naar Nederland na de militaire staatsgreep in Chili op 11 september 1973.

1945-heden

Het aantal migranten in Nederland nam in de tweede helft van de 20ste eeuw sterk toe.

Sinds de vroege jaren '70 heeft de adoptie van kinderen uit het buitenland een hoge vlucht genomen.

In de Nederlandse koninklijke familie zijn gemengde huwelijken eerder regel dan uitzondering. Denk alleen al aan Beatrix en Claus, Juliana en Berhard en Wilhelmina en Hendrik.

Koning Willem Alexander en Koningin Maxima

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen enkele honderden jonge Surinaamse vrouwen naar Nederland om in de verpleging te werken. Nederlandse ziekenhuizen hadden in die tijd - en nog altijd!

Thoula Antoniadis kwam in 1970 van een dorp in Griekenland naar Utrecht om samen met haar man hier te werken in het ziekenhuis. 

Een interview met Mustafa Karaköse, die vanaf 1964 in Utrecht woont.

Akte tot verlening van de honoraire rang van directeur-generaal van de Commissie van de Europese Economische Gemeenschap, 15 maart 1970.

Albert Mozer: Benoeming tot directeur-generaal

Brief van Alfred Mozer aan John F. Kennedy, 13 mei 1963.

Brief Alfred Mozer aan John F. Kennedy

Deel 2 van het interview met Mustafa Karaköse, die vanaf 1964 in Utrecht woont.

Archief Demka fabriek Utrecht

Documenten betreffende de regeling van woonruimte voor Ambonezen die werkten in de Demka fabriek in Utrecht, 1955.

Documenten betreffende woonruimte voor Ambonezen werkzaam in de Demka fabriek, 1955

Briefwisseling door verschillende Polen in Nederland voor het krijgen van een verblijfsvergunning in Nederland.

Brieven van Stichting Informatieburo NSZZ Solidarność

Archief Demka fabriek Utrecht

Correspondentie mbt Belgische en Italiaanse werknemers in de Demka fabriek in Utrecht, 1957.

Correspondentie mbt Belgische en Italiaanse werknemers in de Demka fabriek in Utrecht, 1957

Voor de Tweede Wereldoorlog waren er in Nederland niet meer dan enige tientallen Chinese eethuizen gevestigd.

Archief Demka fabriek Utrecht

Stichtingsakte voor het aan aan de Nieuwe Gracht 92, bestemd voor Poolse arbeiders die werkzaam waren in de Demka fabriek, 12 mei 1947.

Oprichting van een huis voor Poolse arbeiders in Utrecht, 1947

Deel 2: Khalid El Arbaji werd geboren in Utrecht en is de kleinzoon van een Marokkaanse gastarbeider.

Vanaf halverwege de jaren ’70 trokken veel Ghanezen weg uit hun land vanwege de slechte economische situatie.

Het NCRV-programma Altijd Wat heeft op basis van informatie van www.vijfeeuwenmigratie.nl een filmpje van twee...

In 1973, tijdens de arbeidsonrust en stakingen in Suriname, was er al een uittocht naar Nederland op gang gekomen van 10.000 Surinamers.

Amina Berkane-Abakhou kwam in 1990 met haar man naar Utrecht.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM