Uitgebreid zoeken

1945-heden

Bij de migratie van Marokkanen naar Nederland speelde de officiƫle werving via de overheid een geringe rol. Slechts 4000 Marokkaanse gastarbeiders zijn via die officiƫle weg gekomen.

Gedurende de Koude Oorlog vormden Joegoslavische vluchtelingen Ć©Ć©n van de grootste groepen migranten, maar hun aantal telde zelden meer dan honderd per jaar.

Het boek 'Achterlaten en opnieuw beginnen' biedt een bijzondere kijk op vluchtelingen die sinds de zestiende eeuw in Nederland vestigden.

Het NCRV-programma Altijd Wat heeft op basis van informatie van www.vijfeeuwenmigratie.nl een filmpje van twee...

Documentatie over de ontwikkelingen op sociaal, politiek en economisch gebied in Suriname en de situatie van Surinamers in Nederland, verzameld door Klaas Breunissen.

Documentatie verzameld door Klaas Breunissen

In de jaren '50 kampten de Antillen nauwelijks met werkloosheid en waren de lonen hoog, dankzij de olieindustrie op Aruba en CuraƧao.

Archief Demka fabriek Utrecht

Documenten betreffende de regeling van woonruimte voor Ambonezen die werkten in de Demka fabriek in Utrecht, 1955.

Documenten betreffende woonruimte voor Ambonezen werkzaam in de Demka fabriek, 1955

Khalid El Arbaji werd geboren in Utrecht en is de kleinzoon van een Marokkaanse gastarbeider.

Amina Berkane-Abakhou kwam in 1990 met haar man naar Utrecht.

Een interview met Mustafa Karakƶse, die vanaf 1964 in Utrecht woont.

Tussenland

De vanzelfsprekendheid waarmee migranten zonder verblijfstitel worden aangeduid als illegalen is een recent verschijnsel.

Tussenland

Melk Turfanda Cengel kwam als klein Turks meisje rond 1970 naar Utrecht.

In de 19de eeuw ronselde Nederland ruim 3.000 soldaten in de Goudkust, het huidige Ghana, voor het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) in de archipel. Tussen 1831 en...

Documenten betreffende het leven van Martha Tausk (geb. Wenen 1881) in Nederland.

Documentatie betreffende Martha M. Tausk-Frisch

Sinds de vroege jaren '70 heeft de adoptie van kinderen uit het buitenland een hoge vlucht genomen.

Op 17 augustus 1945 riepen Soekarno en Hatta in Nederlands-Indiƫ de republiek Indonesia uit, terwijl het toen officieel nog een kolonie was.

Chileense vluchtelingen kwamen naar Nederland na de militaire staatsgreep in Chili op 11 september 1973.

In 1947 en 1948 liet de Nederlandse overheid 4.000 displaced persons toe.

Archief Deputaatschap Hongaren

Documenten betreffende de oprichting van een blad voor Hongaarse vluchtelingen, 1962.

Oprichting van het Hongaarse blad Jojjetek, 1962

In de Nederlandse mijnen werkten vanaf het begin van de 20ste eeuw veel buitenlanders, onder wie een klein aantal Italianen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM