Uitgebreid zoeken

1945-heden

Het NCRV-programma Altijd Wat heeft op basis van informatie van www.vijfeeuwenmigratie.nl een filmpje van twee...

Khalid El Arbaji werd geboren in Utrecht en is de kleinzoon van een Marokkaanse gastarbeider.

In de jaren '50 kampten de Antillen nauwelijks met werkloosheid en waren de lonen hoog, dankzij de olieindustrie op Aruba en Curaçao.

Melk Turfanda Cengel kwam als klein Turks meisje rond 1970 naar Utrecht.

Achter de term 'zigeuners' gaan veel verschillende groepen schuil.

Dienstbodes

Dienstpersoneel in Nederland komt al eeuwen voor een deel uit het buitenland.

Deel 2 van het interview met Mustafa Karaköse, die vanaf 1964 in Utrecht woont.

Op 17 augustus 1945 riepen Soekarno en Hatta in Nederlands-Indië de republiek Indonesia uit, terwijl het toen officieel nog een kolonie was.

Uit de migrantencollectie van het Nederlands Fotomuseum

Illegale gastarbeiders in een pension

Thoula Antoniadis kwam in 1970 van een dorp in Griekenland naar Utrecht om samen met haar man hier te werken in het ziekenhuis. 

Archief Universiteit Nijenrode te Breukelen, bestuur.

Instelling van een studiebeurs voor Surinaamse en Antilliaanse studenten, 1962.

Instelling studiebeurs voor Surinamers en Antillianen aan de Universiteit Nijenrode, 1962
Voorbij fort Europa

Gedurende de Koude Oorlog vormden Joegoslavische vluchtelingen Ã©Ã©n van de grootste groepen migranten, maar hun aantal telde zelden meer dan honderd per jaar.

Archief Familie Ruijs-Barger

Briefwisseling betreffende de verzorging van Balten door de Lutherse kerk, 1947-1948.

Verzorging van de Balten door de Lutherste kerk, 1947-1948

Archief Demka fabriek Utrecht

Documenten betreffende de regeling van woonruimte voor Ambonezen die werkten in de Demka fabriek in Utrecht, 1955.

Documenten betreffende woonruimte voor Ambonezen werkzaam in de Demka fabriek, 1955

Vanaf halverwege de jaren ’70 trokken veel Ghanezen weg uit hun land vanwege de slechte economische situatie.

Documenten betreffende het leven en werk van Nikolaos Sideris en zijn vrouw Dimitra Sideris-Panagopoulou.

Documenten betreffende Dimitra Sideris-Panagopoulou en Nikolaos Sideris

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen enkele honderden jonge Surinaamse vrouwen naar Nederland om in de verpleging te werken. Nederlandse ziekenhuizen hadden in die tijd - en nog altijd!

Het aantal Antilliaanse studenten in Nederland groeide in de jaren '60 en '70.

Archief Demka fabriek Utrecht

Correspondentie mbt Belgische en Italiaanse werknemers in de Demka fabriek in Utrecht, 1957.

Correspondentie mbt Belgische en Italiaanse werknemers in de Demka fabriek in Utrecht, 1957

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM