Uitgebreid zoeken

1945-heden

Bij de migratie van Marokkanen naar Nederland speelde de officiƫle werving via de overheid een geringe rol. Slechts 4000 Marokkaanse gastarbeiders zijn via die officiƫle weg gekomen.

Deel 2: Khalid El Arbaji werd geboren in Utrecht en is de kleinzoon van een Marokkaanse gastarbeider.

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen enkele honderden jonge Surinaamse vrouwen naar Nederland om in de verpleging te werken. Nederlandse ziekenhuizen hadden in die tijd - en nog altijd!

Deel 2 van het interview met Mustafa Karakƶse, die vanaf 1964 in Utrecht woont.

Archief Familie Ruijs-Barger

Briefwisseling betreffende de verzorging van Balten door de Lutherse kerk, 1947-1948.

Verzorging van de Balten door de Lutherste kerk, 1947-1948

Het NCRV-programma Altijd Wat heeft op basis van informatie van www.vijfeeuwenmigratie.nl een filmpje van twee...

Papuaā€™s

Papuaā€™s zijn de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Guinea. Van deze bevolking zijn minstens 500 personen na de oorlog permanent naar Nederland gekomen.

Sinds de vroege jaren '70 heeft de adoptie van kinderen uit het buitenland een hoge vlucht genomen.

Met de komst van Griekse gastarbeiders in de jaren zestig begon de Griekse gemeenschap pas echt te groeien.

Een interview met Mustafa Karakƶse, die vanaf 1964 in Utrecht woont.

In de 19de eeuw ronselde Nederland ruim 3.000 soldaten in de Goudkust, het huidige Ghana, voor het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) in de archipel. Tussen 1831 en...

In de jaren '50 en '60 kwamen de eerste migranten van het toen nog Portugese Kaapverdiƫ naar Nederland.

Dienstbodes

Dienstpersoneel in Nederland komt al eeuwen voor een deel uit het buitenland.

Fatna Boufith

Fatna Boufith kwam in 1976 met haar kinderen naar Nieuwegein.

Het onderwijsstelsel in Suriname was beperkt. Ook in de 20ste eeuw konden autochtone Surinamers er bijna geen beroepsopleiding volgen, laat staan een universitaire studie.

Documenten betreffende het leven van Martha Tausk (geb. Wenen 1881) in Nederland.

Documentatie betreffende Martha M. Tausk-Frisch

Archief Demka fabriek Utrecht

Stichtingsakte voor het aan aan de Nieuwe Gracht 92, bestemd voor Poolse arbeiders die werkzaam waren in de Demka fabriek, 12 mei 1947.

Oprichting van een huis voor Poolse arbeiders in Utrecht, 1947

In de Nederlandse mijnen werkten vanaf het begin van de 20ste eeuw veel buitenlanders, onder wie een klein aantal Italianen.

Gedurende de Koude Oorlog vormden Joegoslavische vluchtelingen Ć©Ć©n van de grootste groepen migranten, maar hun aantal telde zelden meer dan honderd per jaar.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM